Palvelumuotoilija

Jaakko Kalsi

Bio

Jaakko on julkisen sektorin palveluiden ja sosiaalisen yrittäjyyden kehittämiseen erikoistunut muotoilija.

Jaakko toivoo, että julkisen sektorin palveluita kehitettäisiin enemmän oikean asiakasymmärryksen avulla ja osallistamalla asiakkaita niiden kehitykseen jo aikaisessa vaiheessa. Hän haluaa kehittää julkisia palveluita tuomalla kokeilukulttuurin osaksi julkisen sektorin toimintatapaa.

Jaakko herättää helposti luotamusta ja hänen ydinosaamistaan ovatkin asiakasymmärrys ja empaattinen suunnittelu, sekä näiden yhdistäminen osaksi suurempaa palvelukokonaisuutta. Projekteissa Jaakko liikkuu sujuvasti asiakasymmärryksen, palveluiden suunnittelun ja nopeiden kokeilujen välillä.

Työkokemus

2015 -> Palmu inc — Palvelumuotoilija
2014 – 2015 Aalto-yliopisto, MIND-tutkimusryhmä — Tutkimusassistentti
2014 KELAPalvelumuotoilija
2013 – 2014 Sitra, Henkilöstö- ja kehitysyksikkö — Avustava asiantuntija
2012 – 2013 Innvolve — Creative

Asiakkaita mm. Nuorisoasiainkeskus, Sosiaalivirasto, Maa- ja metsätalousministeriö, Aalto-yliopisto, Vamos Espoo, Sitra, Kesko